Nadsinhronizacija

Animirani filmovi

Prve godine profesionalnog rada posvetila je stvaralaštvu za decu i mlade na televiziji i u pozorištu za decu.
Aktivno se bavi inadsinhronizacijom animiranih filmova, „pozajmila je glas animiranim junacima u preko pedeset popularnih serijala.